Zdravotní riziko MZ

EU posoudí zdravotní rizika minerálních uhlovodíků (MOH) používaných jako přísady do materiálů přicházejících do styku s potravinami. Předložení přehodnotilo toxicitu MOH, dietární expozici evropských občanů a konečné posouzení zdravotních rizik pro obyvatelstvo EU.

MOH je druh extrémně složité chemické směsi, která se vyrábí fyzikální separací a chemickou přeměnou ropy a ropy nebo procesu zkapalňování uhlí, zemního plynu nebo biomasy. Zahrnuje především nasycené uhlovodíkové minerální oleje složené z přímých a rozvětvených řetězců. a kruhový a aromatický uhlovodíkový minerální olej složený z polyaromatických sloučenin.
novinky7
MOH se používá jako přísada obsažená v mnoha různých typech materiálů přicházejících do styku s potravinami, jako jsou plasty, lepidla, pryžové výrobky, lepenka, tiskařské barvy.MOH se také používá jako mazivo, čistič nebo nelepidlo při zpracování potravin nebo výrobě materiálů přicházejících do styku s potravinami.
MOH je schopen migrovat do potravin z materiálů přicházejících do styku s potravinami a obalů potravin bez ohledu na úmyslné přidání nebo ne.MZZ znečišťuje potraviny především prostřednictvím obalů potravin, zařízení na zpracování potravin a potravinářských přídatných látek.Mezi nimi obaly potravin vyrobené z recyklovaného papíru a lepenky obvykle obsahují velké látky kvůli použití nepotravinářského novinového inkoustu.
novinky8
EFSA uvádí, že MOAH má riziko destrukce buněk a karcinogeneze.Kromě toho je lépe pochopena netoxicita některých látek MOAH s obavami z jejich možného negativního dopadu na lidské zdraví.
Podle Expertní skupiny pro vědu o obsahu potravinového řetězce (CONTAM Panel) nebyl MOSH identifikován pro zdravotní problémy.Přestože experimenty provedené na potkanech ukázaly jejich nepříznivé účinky, došlo k závěru, že konkrétní druh potkana není vhodným vzorkem pro testování lidských zdravotních problémů.
Během několika posledních let Evropská komise (EK) a skupiny občanské společnosti pozorně sledovaly MOH v obalech potravin v EU.Evropská komise vyzvala EFSA, aby znovu otestoval zdravotní rizika spojená s MOH a vzal v úvahu relevantní studie zveřejněné od hodnocení v roce 2012.


Čas odeslání: Červenec-03-2023